Przesiewacze kontrolne
o dużych wydajnościach
urządzenia do eliminacji niepożądanych frakcji i zanieczyszczań przed pakowaniem lub wydaniem na produkcję
Dozowniki wibracyjne - wagowe
typu loss-in-weight
Urządzenia stworzone do dozowania mikrododatków z dużą precyzją i wydajnością. Posiadają również możliwość dozowania porcjowego.
Systemy ultradźwiękowe
eliminacja niedrożności sit oraz udrożnanie przesypów
Proponowane rozwiązanie umożliwia przesiewanie trudnych technologicznie proszków na sitach do 20 µm, udrożnianie przesypów oraz rurociągów
Przesiewacze klasyfikujące
do 5 frakcji w jednym przebiegu
Nasze przesiewacze zapewniają dużą efektywność i wydajności. Urządzenia wykonujemy w standardzie spożywczym i chemicznym.
Sortery optyczne
sortowanie pod względem kolorów i kształtu
Zaawansowane technologicznie urządzenia do sortowanie materiałów sypkich pod względem kształtu, koloru oraz innych niepożądanych defektów
Przesiewacze kontrolne - pneumatyka
transport pneumatyczny
Urządzenia zaprojektowane i zbudowane do pracy w układach transportu pneumatycznego.
Wagopakowaczki | półautomaty dozujące
urządzenia oparte na wadze netto
Bardzo dokładne naważanie dzięki zastosowaniu wagi netto . Przeznaczone do dozowania w butelki, słoiki, pojemniki plastikowe oraz kartony.
Stanowiska przesiewania
oparte na przesiewaczach kontrolnych
Kompaktowe, zwarte i kompletne urządzenia dla przesiewania kontrolnego materiałów sypkich