Instalacja jodowania i sortowania fotooptycznego soli