IPRO 5 Aplikacje 5 Instalacja jodowania i sortowania fotooptycznego soli

Instalacja jodowania i sortowania fotooptycznego soli

Jodowanie soli | Sortowanie optyczne soli | Instalacja

 

Przedmiotowa instalacja dedykowana jest do prowadzenia zamiennie dwóch procesów technologicznych: jodowania oraz sortowania fotooptycznego soli w warunkach przemysłowych.

Jodowanie realizowanie jest w procesie porcjowego mieszania surowca z roztworem wodnym.

Proces separacji zanieczyszczeń surowca odbywa się w sposób ciągły z wykorzystaniem różnic w zabarwieniu produktu i odpadu na separatorze fotooptycznym.

Instalacja przeznaczona jest do obróbki surowca podstawowego w postaci soli kamiennej NaCl o poniższych parametrach:

 • ciężar nasypowy: 1,2 – 1,4 g/cm3
 • wilgotność: do 0,5 %
 • granulacja:
  • jodowanie: do 1,2 mm
  • sortowanie: do 6 mm
 • właściwości: agresywny chemicznie, ścierny, niewybuchowy

Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne:

 • Proces jodowania
  • wydajność przeliczeniowa: 10 ton/h
  • wielkość porcji   1000 kg
  • czas mieszania 3 do 5 min.
  • czas natrysku roztworów do 1 min.
 • Proces sortowania fotooptycznego
  • Wydajność 5 ton/h
 • Podawanie surowca
  • Wydajność 15 ton/h

Sortowanie fotooptyczne

Przeznaczony do separacji surowiec zasypywany jest do zbiornika buforowego przed separatorem, zbiornik zapewnia stały i równomierny napływ surowca przeznaczonego do rozdziału.
Sorter fotooptyczny wyposażony jest w sześć niezależnych kanałów separacyjnych. Separacji dokonują wbudowane kamery optyczne, wykorzystujące różnicę zabarwienia frakcji, wybrana barwa – odcień zostają oddzielone przez system dysz wydmuchowych.
W przedmiotowym rozwiązaniu sortowanie zgrubne odbywa się na pięciu pierwszych kanałach, kanał szósty wykorzystany jest do ponownej – dokładnej separacji frakcji oddzielonej zgrubnie. Resort surowca zwiększa sprawność urządzenia przez minimalizację ilość odrzutu frakcji właściwej z oddzielaną.
Zawrót towaru do ponownej separacji realizowany jest podciśnieniową pompą próżniową, odbiór z przeznaczonego do tego celu zbiornika.
Produkt po separacji (frakcja pożądana) zasypywany jest grawitacyjnie do odbierającego zbiornika buforowego, a frakcja oddzielona do worków lub innego opakowania transportowego.

Specyfikacja podstawowych elementów wyposażenia.

Przepustnica motylowa

 • napęd: pneumatyczny

Zbiornik zasypowy

 • wykonanie materiałowe: 304 AISI
 • masa: 150 kg

Separator fotooptyczny (więcej informacji o urządzeniu można znaleźć tutaj)

 • typ: Smartsort A
 • producent: CSort LLC

Zbiornik podebrania pompy

 • pojemność: 40 Litr.
 • wykonanie materiałowe: 304 AISI
 • masa: 30 kg

Transporter próżniowy

 • wydajność: max. 1200 kg/h
 • zużycie powietrza: 840 Nl/min.

Zbiornik buforowy

 • wykonanie materiałowe: 304 AISI
 • masa: 240 kg

Jodowanie

Jodowanie soli kamiennej realizowane jest w mieszalniku poziomym poprzez natrysk surowca wodnym roztworem jodku/jodanu potasu w trakcie jego mieszania. Proces odbywa się porcjowo. Zadana masa soli odważana jest w zbiorniku wagowym nad mieszalnikiem i zrzucana do niego po osiągnięciu wymaganej wagi. Zbiornik wyposażony jest w system ultradźwiękowy do wspomagania wysypu grawitacyjnego. Po zasypaniu mieszalnika następuje jego uruchomienie z jednoczesnym załączeniem natrysku wybranego środka do jodowania. Oprócz jednego z roztworów jodujących do mieszalnika może być natryskiwany równolegle żelazocyjanek potasu – antyzbrylacz, ewentualnie woda.

Płynne dodatki natryskiwane w procesie przechowywane są i dozowane z dedykowanych im zbiorników. Bateria zbiorników oprócz zbiorników jodku i jodanu potasu oraz antyzbrylacza zawiera dodatkowo zbiornik na wodę i zbiornik rezerwowy. Dozowanie realizowane jest przez dwie niezależne pompy membranowe oraz serię zaworów automatycznych zestalających drogę. Zbiorniki dodatków (jodek, jodan, antyzbrylacz) wyposażone są w instalacje grzewcze zapobiegające krystalizacji płynów.

Po zakończeniu jodowania porcji, gotowy produkt zsypywany jest grawitacyjnie do odbierającego zbiornika buforowego, wspólnego z instalacją sortowania. Następuje zatrzymanie mieszalnika i zasypanie następnej porcji wcześniej naważonej w zbiorniku, proces się powtarza.

Specyfikacja podstawowych elementów wyposażenia.

Zbiornik wagowy

 • pojemność: 1000 Litr.
 • wykonanie materiałowe: 304 AISI
 • masa: 195 kg

Przepustnica motylowa

 • napęd: pneumatyczny

Mieszalnik

 • typ: ML-1200
 • producent: iPRO Sp. z o.o.
 • pojemność: 1250 Litr.
 • 500V

Zespół zbiorników roztworów

 • pojemność: 5 x 20 Litr.
 • wykonanie materiałowe: 304 AISI
 • grzanie

Pompa membranowa

 • wydajność max.: 63 Litr./h

Zasilanie obu instalacji odbywa się wspólnym przenośnikiem ślimakowym o dwóch wysypach, przy czym może się to odbywać tylko naprzemiennie.

Przenośnik ślimakowy

 • typ: PS 350
 • producent: iPRO Sp. z o.o.
 • wydajność: 15 ton/h

Elektryka i sterowanie instalacją

Zasadnicze urządzenia wchodzące w skład obu instalacji zasilane i sterowane są z jednej, wspólnej szafy elektryczno – sterowniczej.

 

Szafa wyposażona jest w odpowiednie zabezpieczenia elektryczne i wyłączniki bezpieczeństwa.

Sterowanie instalacją oparte jest na swobodnie programowalnym sterowniku PLC,  obsługa odbywa się z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na elewacji szafy.

Do sterowania sorterem fotooptycznym – nastawy programów służy przynależny do urządzenia panel operatorski.

Poza główną szafą elektryczno – sterowniczą występują osobno zasilone i sterowane urządzenia wspomagające, należą do nich; pompa próżniowa resortu, grzanie zbiorników roztworów i system ultradźwiękowego wspomagania wysypu ze zbiornika wagowego. Każde z tych urządzeń posiada niezależną szafkę

 

BEZPŁATNA, NIEZOBOWIĄZUJĄCA KONSULTACJA TECHNICZNA

Wypełnij i wyślij, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w przeciągu 24h

Administratorem danych osobowych jest iPRO Sp. z o.o., ul. Poznańska 72, 62-200 Gniezno, NIP 7842484143. Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie doradztwa technicznego oraz prezentacji oferty iPRO. Wysyłając wiadomość, potwierdzasz zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO.