Przesiewacz do mikrosfery – rotacyjny iPRO – przesiewanie mikrosfery