Dozowniki wibracyjne wolumetryczne i grawimetryczne