Oczyszczanie oraz udrożnianie ultradźwiękowe – rozładunek ultradźwiękami