Przesiewacze wibracyjne dla transportu pneumatycznego – przesiewacz kontrolny